0462 411 06 06

Sosyal Medyada Biz}

Etkinlikler

Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bireysel yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; takim oyunlarında, yarışma hırsı kazandırarak, kuralları uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı öğreten, oynarken eğitmeyi amaçlayan bir araçtır. OYUNLARIN TEMEL HEDEFLERİ Eğlenerek Öğrenme Problem Çözme Kritik Düşünme Kavram...
Okul öncesi dönemini kapsayan 0-6 yaş arası, çocuk gelişiminin en hızlı olduğu kritik yıllardır. Bu erken gelişim döneminde temeli atılan fiziksel gelişimin, psiko-sosyal gelişim ve kişilik yapısının, ileri yaşlarda yön değiştirmekten çok aynı yönde gelişme şansı daha yüksektir. Okul öncesi...
Oyun gerçek hayatın bir provasıdır. Çocuk işittiği, gördüğü ve duyduğunu değil  yaşadığını ve denediğini öğrenir; içselleştirir. Oyun sırasında çocuk gerçek hayatta tanık olduğu şeyleri taklit eder. Ayrıca birebir yaşadığı bir durumu da tekrar canlandırır. Taklit ve tekrar canlandırma sayesinde edindiği bilgi...
Anaokulumuzda yabancı bir dili fark ettirmek ve sevdirmek amacıyla planlanan İngilizce eğitimi, interaktif öğrenme metoduyla verilir. İngilizce dersleri, çocukların öğrenme hızını arttırmak amacıyla oyunlar, şarkılar, resimli kartlar kullanıp somutlaştırılarak öğretilir. Ayrıca kelimeler ve basit cümlelerden oluşan resimli hikayelerle birlikte dramatizasyon...
Müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, yaşamlarında yer vermesi iç duyuş ve ritim duygusunun geliştirilmesi, yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesi hedeflenir. Orff eğitimi için önemli olan, çocuğun içinde var olan müziği ve müzik yapma duygusunu, en temel ve saf haliyle dışa...
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacı ile yapılan etkinliklerdir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının amacı çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil, onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Ayrıca...
Fen ve doğa etkinlikleri çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Öğrencilerin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını artırmak amacı ile deneyler, gözlemler, geziler ve proje çalışmaları yapılır.
Okulöncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleri ile ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Dramada hareket çalışmaları çocukların kendi vücudunu tanıyıp uzamsal farkındalık...
Hikâyeler, çocukların sınırlı hayat tecrübelerini zenginleştirir. Farklı insan tipleri üzerinde düşünmelerine imkân sağlar, geliştirmekte oldukları değer yargılarının daha açıklık kazanmasına yardımcı olur; böylece çocukların içinde yaşadıkları toplumsal ve kültürel ortama uymalarını büyük ölçüde kolaylaştırır. Okuma alışkanlığı ve zevkinin geliştirilmesinde, hikâyeler...
Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesini, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocukların kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam...
Anadili etkinlikleri çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini attırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe dil etkinliklerinin amacı çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını dinleme becerilerini kazanmasını, duygu...
İnsanların baskın zeka bölümlerine özgü kolay öğrenme yöntemleriyle öğrenmede zorlanılan pek çok şey daha rahat öğretilebilir. Eğitim programımız çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder. Öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve...